เหล่าทหารฟังทางนี้!โอกาสได้รับอาวุธซีรี่ส์ Panther จะเพิ่มเป็น 100% ทุกครั้งที่ผสมปืน (ยกเว้นจาก 5★ - 6★)

ช่วงเวลากิจกรรม:

6 ตุลาคม เวลา 20:00น. - 9 ตุลาคม เวลา 19:59น.

- Precision