โกลด์รัช!เพิ่มโอกาส 80% ที่จะได้รับ 5 โกลด์เมื่อจบแมตช์ Multiplayer!

ช่วงเวลา:
8 ก.ย. เวลา 21:00 น. - 11 ก.ย. เวลา 20:59 น.

-Tomahawk