อัตราดร็อปวัตถุดิบจากดันเจี้ยนรวมพลจะเป็น 2 เท่าเลย!

ช่วงเวลา:
เนื่องจากการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

19 ก.ค.
เซิร์ฟเวอร์ Global: 11:00 - 17:00 น. (PDT)
เซิร์ฟเวอร์ Asia: 17:00 - 23:00 น. (เวลาไทย)
เซิร์ฟเวอร์ EU: 18:00 - 24:00 น. (CEST)

20 ก.ค.
เซิร์ฟเวอร์ Global: 18:00 - 24:00 น. (PDT)
เซิร์ฟเวอร์ Asia: 17:00 - 23:00 น. (เวลาไทย)
เซิร์ฟเวอร์ EU: 18:00 - 24:00 น. (CEST)

ไปบันเทิงกันเลยค่า!
MilkSoda