เพิ่มโอกาส 80% ที่จะได้รับ 5 โกลด์เมื่อจบแมตช์ Multiplayer!

ช่วงเวลา:
14 ก.ค. เวลา 20:00 - 17 ก.ค. เวลา 19:59


-Tomahawk