Hỡi các xạ thủ!

Hãy nhanh tay sở hữu vũ khí và trang bị Jester ngay hôm nay!


THỜI GIAN

21:00, 21/4 - 20:59, 24/4


CHI TIẾT

Hòm Vũ Khí Jester: 85 VÀNG
Tăng 35% cơ hội nhận được vũ khí Jester từ hòm Vũ Khí Jester!

Hòm Trang Bị Jester: 85 VÀNG
Tăng 35% cơ hội nhận được trang bị Jester từ hòm Trang Bị Jester!

Đừng quên nhé!

- hereiam -