Hỡi các Xạ Thủ!

Sự kiện ưu đãi Vũ khí & Trang bị Chuyên Gia được mong chờ bấy lâu đã trở lại!
Đừng bỏ lỡ ưu đãi đặc biệt dành cho 3 loại vũ khí này: Súng Trường, Súng Tiểu Liên & Súng Đại Liên

THỜI GIAN

7:00, 17/3 - 6:59, 20/3


CHI TIẾT

3 ưu đãi đặc biệt mới sẽ xuất hiện ở mục 'GIAO DỊCH' trong Cửa Hàng trong thời gian giới hạn.

ƯU ĐÃI SÚNG TRƯỜNG
2 Hòm Trang Bị Súng Trường 4-6*
2 Hòm Vũ Khí Súng Trường 4-6*
1 Hòm Vũ Khí Súng Trường 5-6*

ƯU ĐÃI SÚNG ĐẠI LIÊN
2 Hòm Trang Bị Súng Đại Liên 4-6*
2 Hòm Vũ Khí Súng Đại Liên 4-6*
1 Hòm Vũ Khí Súng Đại Liên 5-6*

ƯU ĐÃI SÚNG TIỂU LIÊN
2 Hòm Trang Bị Súng Tiểu Liên 4-6*
2 Hòm Vũ Khí Súng Tiểu Liên 4-6*
1 Hòm Vũ Khí Súng Tiểu Liên 5-6*

Bạn đã sẵn sàng chưa?!

- hereiam -